Andrychów, 1 października 2014 r.
L.Dz. OWR/869/2014/MK

Szanowni Państwo,

Gmina Andrychów wprowadziła lokalny program wspierający rodziny wielodzietne pod nazwą „Andrychowska Rodzina Na Plus”. Celem programu jest wspieranie rodzin z trójką i więcej dzieci oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku tych rodzin w środowisku lokalnym. Stanowi również część polityki społecznej kraju mającej na celu ochronę tych rodzin, gdyż jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym społeczeństwem jest poprawa sytuacji demograficznej kraju. Aby to osiągnąć, należy prowadzić aktywną politykę rodzinną.

Program zakłada realizację powyższych założeń przy udziale instytucji gminnych oraz prywatnych przedsiębiorców.

Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie włączenia się do programu „Andrychowska Rodzina Na Plus”. Państwa udział będzie polegać na wprowadzeniu zniżek lub innego rodzaju promocyjnej oferty na swoje produkty i usługi.

Zadeklarowanie udziału w programie to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych. Jako oficjalny partner programu Państwa firma wzmocni pozytywny wizerunek firmy, budując przyjazne relacje ze społeczeństwem. Dodatkowo Państwa firma otrzyma certyfikat – Miejsca Przyjaznego Rodzinie. Ponadto informacja o programie wraz z listą partnerów będzie rozpowszechniana w mediach lokalnych, instytucjach użyteczności publicznej, a także przekazywana mieszkańcom Gminy Andrychów w publikacjach dotyczących programu.

Jednocześnie w Gminie Andrychów realizowany jest rządowy program wsparcia dla rodzin wielodzietnych pod nazwą: „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”. Informacje nt. programu dostępne są na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce „Duża rodzina”.

Liczę, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem niniejszą prośbę.

Zapraszam do współpracy.

Burmistrz
Tomasz Żak

Otrzymują:

  1. Adresat,
  2. A/a.

Kliknij - pobierz wersję do wydruku